Al Stewart - Year Of the Cat
(1977)

What’s in a sleeve?

Het ontwerp van Colin Elgie lijkt rechtstreeks afkomstig uit het betere beeldverhaal met talloze verwijzingen naar het kleine roofdier uit de familie der katachtigen (Katmandu, Feline, Tabby, Kitty, Chat, The Pussy Club, …). Ofte: een poeshoes is immer een winner.

Hero Plaat 22

Alistair Ian Stewart is een monument op het vlak van historische songsmederij (lees eens ‘Lord Grenville’, ‘Flying Sorcery’) wanneer hij in 1977 op zijn zevende studioalbum voor het eerst een hit schrijft: "When I finished Year of the Cat, I thought: ‘If this isn't a hit, then I can't make a hit."

En zo geschiedde:

While she looks at you so cooly
And her eyes shine like the moon in the sea
She comes in incense and patchouli
So you take her, to find what's waiting inside
The year of the cat

Ever Meulen

For Ever: een getekende hommage aan Ever Meulen, eveneens vol van beestige verwijzingen (inclusief kat en palindroom).

Nacht Vd Verbeelding

Een poes in een aspecifiek leidmotief: iMaginative Storytelling.

Maar de minzame minstreel heeft op de platinaplaat nog een reeks legendes, sprookjes en sages in zijn mars.

On The Border’ is een intelligent geografisch steekspel mét Spaans tokkelinstrument, ‘Broadway Hotel’ fileert de rijke verweesden, ‘One Stage Before’ kwelt en achtervolgt op geheimzinnige toon.

Sand In Your Shoes’ leest als een productieve vlucht naar de stad (zoek de gelijkenis met ‘De Werkplek’) en op ‘Midas Shadow’ toont Stewart zich weerom een begenadigd tekstdichter al was het maar omwille van deze enige zin:

The empty night will bring you no reply
As it follows wherever you go.


En in ‘If It Doesn't Come Naturally, Leave It’ gooit goeie ouwe Al er nog een levenswijsheid tegenaan:

Nothing that's forced can ever be right
If it doesn't come naturally, leave it


Haiga

Een spontane tekst op een natuurlijk beeld: het licht van David Samyn met een haiku van Filip Vandewiele allicht.

WIN!  WIN!  WIN!

Anyone who subscribes to our popular newsletter
stands to win a trilogy that has been showered with praise
and sprinkled with a very thin layer of dust.

Including sticker sheet, centrefold and lots of laughs!